MOŽNOSTI KRBOVÝCH OBESTAVEB

Srdcem každé stavby je vložka

Záleží na Vás jakou cestou půjdete

PLYN

-

Moderní doba je už propsána i do odvětví kamnařiny. Pojem moderní krbová obestavba jde ruku v ruce s plynovou vložkou. Účinnosti a parametry jsou obdobné jako u klasických vložek na tuhá paliva, pohled do ohně totožný a navíc lze vše ovládat na dálkové ovládání nebo přes chytrou aplikaci. 

To jsou výhody plynových vložek.

DŘEVO

-

Klasická varianta známá a fungující již stovky let pouze ve zdokonalém kabátu. Při pohledu do krbové vložky Vás uchvátí živý plamen a příjemné praskání dřeva. Stavba osazena klasickou vložkou Vám bude fungovat v jakékoliv situaci i pokud by nastal totální blackout. Vložky na tuhá paliva lze konfigurovat i s teplovodním výměníkem což je výhodou tohoto systému.

Pokud si vyberete variantu plynu, či dřeva vždy nabídneme přesné řešení pro Váš dům a upravíme tak, aby krbová obestavba splňovala vše co od ní očekáváte. 

Plynové vložky můžeme použít například i v kombinaci s akumulační obestavbou a veškeré vyprodukované teplo uložit do akumulačních tvarovek k další distribuci.

Teplovzdušná konvekční obestavba

Bonus

Při použití krbových vložek Bef home je teplo přenášeno ještě několik hodin po dotopení, díky akumulačním dílcům topeniště, které jsou již v základu v každé vložce Bef. Topeniště není vyloženo klasickým šamotem, ale nejmasivnějším akumulačním materiálem na trhu -  Carcon.

Základ s bonusem

Princip vytápění je jednoduchý. Celá obestavba je vybudována z tepelně izolačních vermikulitových desek o síle 40 mm, kdy používáme zásadně desky Thermax ECO nebo desky Grenaisol 2.0.

Přenos tepla

Teplý vzduch je přenášen pomocí krbových mřížek, které zajišťují dostatečný objemu vzduchu pro krbovou vložku k dochlazení. Teplo poté proudí z obestavby ven do místnosti.

Výhody

Nástup tepla pocitíte již běhěm pár minut od zatopení, jelikož je obestavba vybudována z tepelně izolačních desek. Objem materiálu ne-akumuluje teplo do sebe nýbrž ho rovnou předává dále do prostoru.

Cenově přijatelnější oproti akumulačním stavbám.

Technologicky rychlejší a nenáročné řešení. 

Nevýhody

Stavba není budována z akumulačního ale z izolačního materiálu. Desky nemají žádnou akumulační schopnost, teplo je poté předáváno pouze přes okno krbové vložky a mřížky.

Realizace

Doba realizace je v rozsahu od 2 do 4 dnů. Dle konkrétních přání zákazníka jsme schopni obložit krbovou obestavbu velkoformátovým obkladem, kamenem, zakončit klasickou kamnářskou omítkou či betonovou stěrkou. Je možné instalovat individuální designové prvky, jako jsou římsy, niky a dřevníky.

Částečná akumulační obestavba

Částečná akumulace

Znamená, že celá obestavba je vybudována ze 2 materiálů. Jako hlavní materiál jsou použity akumulační tvarovky Relax 3G, které disponují objemovou hmotností 1500 kg/m3 nebo Grafit 3G které disponují 2200 kg/m3. Vrchní část obestavby je vybudována z vermikulitových desek Thermax ECO nebo Grenaisol 2.0 o síle 40 mm. Obestavba je osazena mřížkami pro dochlazování vložky a přenos tepla.

Akumulace jen 'zčásti'

Princip vytápění je obdobný jako u konvekce s tím rozdílem, že větší část obestavby je postavena z akumulačních tvarovek, které sálají teplo. Běžně pro tento druh výstavby používáme desky Relax nebo Grafit v síle 40 mm nebo 50 mm, dle požadavků zákazníka. 

Přenos tepla

Teplo vyprodukované krbovou vložkou proudí obestavbou a jako v případě konvekce je jeho přenos distribuován pomocí krbových mřížek. Zásadní rozdíl je v použitých tvarovkách, které nemají pouze izolační vlastnosti, ale díky velkému podílu grafitu také akumulační schopnost. Po dotopení Vám obestavba dokáže přenášet akumulované teplo v závislosti na předchozí délce topení.

Výhody

Velký objem materiálu okolo krbové vložky, který je schopen pojmout teplo, které poté dále přenáší v delších časových úsecích oproti konvekčním stavbám

Nevýhody

Pomalejší nástup tepla při zatopení. 

Cenově dražší varianta oproti konvekci.

Realizace

Doba realizace je od 3 do 5 dnů dle náročnosti stavby,  technologickým požadavkům a individualizaci konkrétního díla.

Plnohodnotná akumulační stavba

Plná akumulace

Při výběru plné akumulace je potřeba počítat s tím, že tento druh stavby od Vás bude vyžadovat "určitou péči".  Pro dosažení maximální efektivity topení a na-akumulování tepla do tvarovek, je nutné respektovat specifická pravidla topení v tomto druhu obestavby. Pro akumulační stavby jsou určené konkrétní krbové vložky, které jsou konstruované pro vyšší teploty v delších časových úsecích.

Úplná akumulace


Celá stavba je vybudována z akumulačních tvarovek Grafit 3G, bez ventilačních prvků.


Přenos tepla


Teplo sálá celou plochou krbové obestavby včetně skla krbové vložky. Veškeré teplo, vyprodukované tělem vložky, se předává do tvarovek, ze kterých je obestavba vybudována. Po dosažení určité časové hranice, začne materiál obestavby sálat teplo do prostoru.


Výhody

Sálání tepla po dotopení v rozsahu 5 - 24 hodin dle použitých materiálů a vložky. 

Topení v dlouhodobém časovém horizontu, delší intervaly přikládání než u klasické konvekce nebo částečné akumulace.

Nevýhody

Pomalejší nástup tepla po zatopení.

Větší požadavek na prostor v návaznosti na použitém materiálu a jeho objemu. 

Nutnost dvojskla či trojskla krbových vložek pro větší efektivitu akumulace a tím mírně zkreslený pohled do topeniště krbové vložky.

Realizace

Doba realizace od 5 do 10 dnů dle náročnosti, velikosti stavby a technologických požadavků konkrétního díla.